ALFABETİK DİZİN

İçerik
SAHAF KİTAP
Biyografi Dosya
Biyografi Araştırma
Anı-Hatırat
Kim Kimdir
Şecere
Tarih
Araştırma-İnceleme
Sinema-Tv-Reklamcılık
Bibliyografya
Düşünce
Dil
Gezi-Seyahat-Şehir
Roman-Hikaye
Şiir
GÖRSEL-FOTOĞRAF-FİLM
Görsel Kitap
Biyografik Görsel
Şehir Fotoğraf
Tarihi Eser Fotoğraf
Film-Cd
EFEMERA-KUPÜR-DERGİ
Kupür
Katalog
Gazete-Dergi
Kaynak Tarama-Kupür
Poşet
Takvim-Afiş
HARİTA
İNTERNET YAZILARI
İnternet Yazıları
Etkinlik
Yorumlar
Haberler
STOKTAN TESLİM STOKTAN TESLİM
Bir Neslin Öncüleri Bir Neslin Öncüleri
Biyografi Atölyesi Başlıyor Biyografi Atölyesi Başlıyor
İLİM ve FAZİLET VAKFI SEFER EKŞİ KÜLTÜR ve SANAT ÖDÜLLERİ İLİM ve FAZİLET VAKFI SEFER EKŞİ KÜLTÜR ve SANAT ÖDÜLLERİ
Genel Biyografi Kitapları Genel Biyografi Kitapları
Anket
Türk Dünyası`nın bütünleşmesini hedefleyen, `dil`de, fikir`de, iş`te birlik` düşüncesinin Kırımlı mimarı kimdir?
1.Sultan Galiyev
2.Fatih Kerimi
3.Cengiz Dağcı
4.Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu
5.Gaspıralı İsmail
Yazarlar

Ürünler / İNTERNET YAZILARI/ İnternet Yazıları
 

Ne diyordu Sezer Tansuğ?

Ne diyordu Sezer Tansuğ?
Resmi büyütmek için
Tıklayın
Yazar : Mahmut Çetin
Konu : Türk Dünyası-Turan Osmanlı Yaşar Kemal Sabahattin Eyüboğlu sanat-art Sezer Tansuğ Orhan Pamuk Beşir Ayvazoğlu Doğan Kuban
Piyasa Fiyatı : 1.00 TL
Fiyatı : 1.00 TL
Kdv Oranı : Kdv Dahil
Toplam : 1.00 TL
Kargo Ücreti : Kargo alıcıya aittir
Teslim Süresi :
Günde Gönderim Günde Gönderim
 
Ürün Bilgisi
 
Taksit Seçenekleri
 
Yorumlar
 
Tavsiye Et
 
Ne diyordu Sezer Tansuğ?
Ne diyordu Sezer Tansuğ?

Mahmut Çetin

 
1.Sezer Tansuğ’un görüşlerine giriş
 

Geçen hafta, ‘Cami’ye kilise’den bakanlarla savaşan adam: Sezer Tansuğ’ yazısını neşrettik. Yazı, Tansuğ’u sorunlar çerçevesinde anlatmaya çalıştı. Umulanının üstünde ilgi gören yazımızda Tansuğ’un özgün görüşlerini verememiştik.

 

İşbu ‘Ne diyordu Sezer Tansuğ?’ yazısında daha çok onun görüşleri üzerinde duracağız.

 

2.Yasak edilen figür başka bir figürün iradesine tabi olan figürdür

 

Bazen Sezer Tansuğ’un tek bir cümlesi bile Batıcı sanat tarihçilerinin ve akademisyenlerin ‘kirli bilgi’lerinin tamamını tarihin çöp sepetine atmaya yeterli olmuştur.

 

Tansuğ’un İslam’daki resim yasağı’nı anlatırken söylediği şu cümle bu ‘kirli bilgi’lerin tasfiyesi anlamında değerlidir: “Yasak edilen figür kendi iradesinden koparak başka bir figürün iradesine tabi olan figürdür.”

 

Resim yasağının tabiyatın suretini değil, özünü yakalama çabası olduğu ve İslam Dünyası’nda resmin bu yüzden non-figüratif bir anlayış olan minyatüre ve giderek geometrik şekillere yöneldiği bilinen bir görüştür.

 

Sezer Tansuğ, ‘Yasak edilen figür’ün anlamından koparak başkalaşan ve başka bir figürün önermesi haline geldiğini işaret ederek sorunun can alıcı vasfını edilgenliğe düşmeden, savunma psikolojisine düşmeden, alçaklık kompleksiyle değil buyurgan bir ifade ile olguyu işaret eder.

 

3.Massignon ve Doğan Kuban’a eleştiri

 

Sezer Tansuğ; ‘yerlilik bilinci’yle Sabahattin Eyüboğlu ve Mazhar Şevket İpşiroğlu’nun Batıcı bakış açılarına karşıdır. O, ‘bize özgü bir duyuş ve düşünüş’ün peşindedir.

 

Anadolu Selçuklu birikimini göremediği için onun eleştirilerinden Louis Massignon da nasibini alır: “Ünlü Massignon’un İslam biçim yaratma yöntemleri arasında Anadolu gelişmesinin ayrıcalık sırlarına yanaşamamış olması, tüm İslam Dünyası’nda sonuna dek İslami decentrement’in ortaçağlar esprisini sürdürmüş olduğu inanç ve kavrayışına dayanır. Massignon yalnız Osmanlı sentezini sorunundan değil, bunun başlangıç olgularına tanık olunan Anadolu Selçuk sorunundan da uzak kalmıştır.”

 

Doğan Kuban’ın ‘içerden bir oryantalizm yaptığını’ işaret eder ve eleştirisi şöyledir: “Doğan Kuban, İslami geleneği bütün alanlarda yenileyen Anadolu-Türk dünyasının, Akdeniz’in bölgesel şartları içinde yeni bir karşıt, bir çeşit antitez meydana getiriş olgusunu kavramaya yanaşmıyor ve yalnız mimari üstüne verdiği açıklamalarla bu orijinal olguyu Batı dünyasıyla çatışmasız uzlaştırmaya teşebbüs ediyor.”

 

4.Anadolu Türk ruhu ve Orta Asya kaynağı

 

Sezer Tansuğ’un ‘yerlilik bilinci’yle şekillenen bakış açısını özetleyen görüşlerine girmeden Vivet Kanetti’nin onu anlatan sözlerini öncelikle dinlememize ihtiyaç var.

 

Şöyle diyor Kanetti, “Bizim olan bir coğrafya ve tarihin ruhunu sinir uçlarına kadar duymuş ve ona hep yeni ufuklar açacak çok özgün, çok şaşırtıcı yorumlar getirmiş buluşçu, hiçbir otoritenin manen ezemediği, kavgacı, ama sırtını bir yere yaslamamış, yalnızlıktan korkmayan, nadir, çok nadir bir yazarımızdır Sezer Tansuğ…”

 

Aşağıdaki satırlar Sezer Tansuğ’un görüşlerinden özetlemeler…

 

* Modern Türkiye kültürünü, İslami Anadolu-Türk kültürünün çağdaş bir uzantısı kabul etmek de hem halk ve toplumsal yapı sorunları bakımından bir zorunluluk, hem de yaratış ve fertleşme sorunlarının kaynakları bakımından bir zorunluluktur. Bu yenilenme ve dünyaya açılma heyecanıyla ihmal edilen Türk sanat duyarlığı layık olduğu biçimlere yeniden kavuşmalıdır.

 

* Anadolu Türk insanının getirdiği çizgisel duyarlığın hedefi klasik organizmin güzellik anlayışına ulaşmak değildir. Çünkü çizgisel soyutlama her defasında nesnel bir tabiyat duyarlığıyla sınanmak zorundadır ve düzeni gerçekleştirmek işi soyut şemalara düşer. Bu da doğayı soyut bir çizgi duyarlığı içinde sezgisel, öze yönelen bir bakışla yorumlamaktır.

 

* Türkler kendileriyle birlikte zengin bir biçim sözlüğünü de getirdiler. Ancak bu sözcükleri yerel bir yaratış hizmetinde kullanabilmek kendilerini çevreleyen nesnelerin bu sözcüklere çevrilmesini zorunlu kılmıştır.

 

* Bu sanatın Orta Asya bozkırında doğmuş ve gelişmiş olması da soyut duyarlığın nesnel ilgiyi yansıtan dolu ve kaba biçimlerle alışverişini açıklayabilir. Anadolu bozkırı soyut bir çizgi iradesini doğudan taşıyıp getirmiş olan bir yaratış coşkusuna nesnel sevinç toprağı gibi açılıyordu. Bu nesnel coşku içinde taşa figür işlendi, çiniye figür resmedildi. Bu tasvir duygusu Selçuk Sanatı’nı İran kaynağından gerçekçi bir ifade arayışı ile ayırmış ve figür plastiği gelişmiş devrin plastik duygusundan daha büyük bir nesnel ağırlık değeri taşımıştı. Duyusal gerçekliğin payı Selçuk sanatında Osmanlı’dan daha büyüktü. Ama soyut iradenin bağımsızlık direnişi Osmanlı çağında daha büyük bir isteği ifade ediyordu.

 

* Türk-İslam ruhunun coşkusu Doğu menşeli soyut biçim iradesini Anadolu’ya getirdiği zaman kaynağında transendent nitelik olan bir davranışı gerçeklik ve nesnellik planına aktarıyordu.

 

Bu ilahi güçle dolan yaratış maddeyi güzel kılar.

 

5.Tansuğ’da İslam Sanatı’nı temellendirme düşüncesi

 

Sezer Tansuğ’un ‘Şenlikname Düzeni’,‘Karşıtı Aramak’ ve‘Gelenek Işığında Çağdaş Sanat’ adlı eserleri sadece sanat eserlerine bir uzman olarak bakmakla yetinmez, o aynı zamanda buralı bir bakışla sanat dünyamızı temellerini tespit düşüncesi etrafında saptamalar yapmaya çalışır.

 

İslam Sanatı’nı temellendirme çabası sanatçının elini kolunu bağlayan kaideler manzumesi üretmek değildir. Temellendirmede amaç, nas’dan başlayarak eserlerden hareketle bütün medeniyet tarihimizi kapsayan özellikleri yakalama düşüncesidir: “Aslında yerel kültürün ve sanatın sorunlarını aydınlatmaya çalışmaktan amaç bunlara bilinçli bir şekilde sahip çıkmak kadar, uğraşı sanat ve kültür olanların kendilerine bir kök, bir temel bulma çabalarına yardımcı olmaktır.”

 

O bu yaklaşımıyla sanatçının ve sanat tarihçinin ve eleştirmenin açılımlarını genişletecek sağlam zemini işaret etmek istemektir.

 

Tansuğ, yazılarının genel mesajını, ‘Türk sanatı tari­hinin kurumsal ve uygulamaya dönük sorunlarının gerçekçi bir ulusal program hedefi doğrultusunda ele alınma zorunluluğu’ olarak ifade eder. Tansuğ bu arayışlardan oluşan yazılarına ‘Türk Sanatının Diyalektiği’ adını vermek ister. Ancak ‘nihai bir sen­teze ulaşabildikleri’ni söyleyemediği için bu adlandırmayı erken bulur.

 

Tansuğ özellikle ‘Karşıtı Aramak’ adlı eserinde öncelikle Türk Sanatının yapısal nitelikleri ve soyutlayıcı eğilimlerine ilişkin sorunla­rın üzerinde durur. Bu yaparken de bu yazılara kuramsal bir temel oluşturmaya çalışır.

 

Batıcı sanat anlayışı tek bir evrensel medeniyetin varlığını kabul eder… Onlara göre Batı Medeniyeti evrensel tek medeniyettir. Sezer Tansuğ’un itirazı bu noktada başlar. Batı dışı evrensel medeniyetler olduğunu ve hususen İslam Medeniyeti’nin evrensel bir medeniyet olduğunu işaret eder: “Ülkemizde sanat tarihi alanında yazı yazmanın ortak amacı Türk sanatının hem islami, hem evrensel dünya içindeki ayrıcalığını saptayıp, belirlemeye ça­lışmaktır.”

 

6.Ardından söylenenler ya da yerli bir öfke’yi anlama denemeleri

 

Beşir Ayvazoğlu: Mensup oldukları toplumdan tiksinen ve kültürünü küçümseyen snob sanat çevreleriyle sürekli mücadele eden Sezer Tansuğ, Batı düşüncesine hakim olan bakış açılarını ‘babadan kalma mal’mış gibi Türk düşünce ve sanat ortamına empoze etmek isteyen Batıcıların aslında Batı’yı bize karşı baskı aracı olarak kullandıklarını düşünüyordu; halbuki Batı’yı asıl mânâsında benimsemek, onunla ciddi bir şekilde hesaplaşmakla mümkündü.

 

Ömer Uluç: Olağanüstü sezgisi ve bilinciyle her zaman hakiki olanı sahte olandan ayırmanın aralıksız peşine düştü, bunun değerleri karmaşık ve değişken bir toplumda bir savaş olduğunu ilk anlayanlardan biriydi, en sonuna kadar da bunu bir savaş gibi yaşadı.

 

Ahmet Oktay: Sezer Tansuğ, biraz hırçın, biraz da sert çıkışlı eleştirileriyle tanınan bir eleştirmenimizdir.

 

Orhan Pamuk: Batı kültürünü iyi bildiği halde Osmanlı kültürünü derinden severdi. (Bu ikisi bizde pek az yan yana gelir.)

 

Kaya Özsezgin: Ona karşı olanlar bile Sezer Tansuğ’un herhangi bir konu üzerinde ne düşündüğünü hep merak etmişlerdir.

 

Ömer Lekesiz: Demek ki, öfkesinde haklıymış Tansuğ. Yaşadığı dönemde, adı ağız dolduran ama içeriği salt içeriksizlik olan ne müptezel işlerle karşılaşmış, galerilerden türeyen soysuz ideolojinin seçkinlerine değersizliklerini, köksüzlüklerini, şımarıklıklarını anlatabilmek bilmek için nice ter dökmüştü Allah bilir...

 

7.Hatime: Sezer Tansuğ niçin yok edilmek isteniyor?

 

Kültür ve sanat dünyamız belirli şebekelerin işgali altındadır… Şebekeler, İslam’ı, Türklük’ü ve Osmanlı’yı topyekun bir tasfiye için çaba içindedir. Bu şebekeler, Cizre’de Sur’da kurşun atan teröristlerin sanat cephesindeki müttefikleridir.

 

Hayatını medeniyetimize kumpas kuranları tasfiye etmeye adayan Sezer Tansuğ’u saygıyla anıyoruz.

 

Buralı görünüp İlhan Berk’ten Ece Ayhan’a, Enis Batur’dan Yaşar Kemal’e ‘Türkiye’nin ecnebileri’ne ve işbirlikçilere sevgi duyanlara saygımız yok.

 

Son sözümüz yine ustamız Sezer Tansuğ’dan olacak: “Asıl söz toprağa sadece o toprağın adamı gibi eğilen sanatçı kişiler tarafından söylenecektir.”

 

Evet söz, bu toprağın adamlarının, kendilikbilgisi’ne ulaşanların olacaktır! 

Kategoriye ait diğer ürünler
Toplum İçin Kültür Detaylar
Çifte Standartlar Enstitüsü Detaylar
Kürt Tarihi’nin dönemeci Hoybun ve Bedirhanlar Detaylar
Boğaz’daki Aşiret’ten Sicil Defteri’ne Detaylar
HDP’nin Pomak açılımı Detaylar
Amerrus’un ortak devleti Rojava Detaylar
Yılmaz Güney’den Rüzgar Çetin’e şöhretlerin adam öldürme özgürlüğü! Detaylar
Mustafa Koç’un Tıp bilimiyle tasfiyesi Detaylar
PKK, Kürt Hareketi değil, Şirk Hareketi’dir! Detaylar
Cami’ye kilise’den bakanlarla savaşan adam: Sezer Tansuğ Detaylar
Cizre’nin sırları ya da Rus ajanı Abdürrezzak Bedirhan Detaylar
Dünyada en fazla Türkolog Rusya’da var! Detaylar
Ruslar’ın Bitlis Valisi ‘Kızıl Profesör’ Kamil Bedirhan Detaylar
Türkiyeli bir Rus: Tatyana Moran Detaylar
Angajman kuralları mı? Halep Cumhuriyeti mi? Detaylar
Siyasal İktidar’a karşı Sanatsal İktidar Detaylar
Kamçatkalı İdris Detaylar
Sinan Korle’den Abdülhamit Han’a ilişkiler Detaylar
Göbeğini Kaşıyan Adam’ın zaferi Detaylar
Bir kozmopolit idol Çetin Altan Detaylar
 
Üye Girişi
Email :
Şifre :
   
Üye Ol | Şifremi Unuttum
Alışveriş Sepetim
Sepetiniz boş..
Son Eklenen Ürünler
Biyografi Analiz 3Ustalar ve Güzel İnsanlarİslam Sanatı`nın Yeniden TeşekkülüYağmur MevsimiKıbrıs Barış Harekatı ve Gazimagosa SavunmasıSondan Bir Önceki GerçekKüçük Asya`da SelçuklularCandara`nın HediyesiGök Türkler Global Security Concerns - Anticipating the Twenty-First Century Çağ Düştü GeceyeThe Contemporary Critique Of PositivismSİCİL DEFTERİASRIN YESEVİSİDEVELİ’DE ÖRNEK BİR HİZMET ERİ MUSTAFA AKDOĞAN
Fırsat Ürünleri
Biyografi Analiz 3
Günde Gönderim
Piyasa Fiyatı : 90.00 TL
Fiyatı : 90.00 TL
 
Ustalar ve Güzel İnsanlar
Günde Gönderim
Piyasa Fiyatı : 24.00 TL
Fiyatı : 20.00 TL
 
İslam Sanatı`nın Yeniden Teşekkülü
Günde Gönderim
Piyasa Fiyatı : 26.00 TL
Fiyatı : 21.00 TL
 
Yağmur Mevsimi
Günde Gönderim
Piyasa Fiyatı : 16.00 TL
Fiyatı : 16.00 TL
 
Kıbrıs Barış Harekatı ve Gazimagosa Savunması
Saatte Gönderim
Piyasa Fiyatı : 30.00 TL
Fiyatı : 25.00 TL
 
Sondan Bir Önceki Gerçek
Saatte Gönderim
Piyasa Fiyatı : 17.00 TL
Fiyatı : 25.00 TL
 
Küçük Asya`da Selçuklular
Saatte Gönderim
Piyasa Fiyatı : 40.00 TL
Fiyatı : 27.00 TL
 
Candara`nın Hediyesi
Saatte Gönderim
Piyasa Fiyatı : 27.00 TL
Fiyatı : 17.00 TL
 
Gök Türkler
Saatte Gönderim
Piyasa Fiyatı : 30.00 TL
Fiyatı : 28.00 TL
 
Global Security Concerns - Anticipating the Twenty-First Century
Saatte Gönderim
Piyasa Fiyatı : 120.00 TL
Fiyatı : 80.00 TL
 
Son Gezdiğiniz Ürünler
Ne diyordu Sezer Tansuğ?
Yayınevleri

Güvenlik
Sosyal Medya